Ochrana životného prostredia vo výstavbe

industrial-smoke

Každý deň počujeme o rôznych ekologických katastrofách, ktoré poškodzujú naše životné prostredie a prírodu, v ktorej žijeme. Nedávny únik ropy z ropnej plošiny v Mexickom zálive a s ním spojený úhyn vodných živočíchov spôsobil nielen ťažké ekonomické straty, ale poukázal najmä na skutočnosť, že si celý rad firiem z ekológie hlavu nerobí. A to bohužiaľ na škodu nás všetkých.

Ak si totiž znečistíme životné prostredie, vráti sa nám to tým, že budeme viac trpieť alergiami alebo chorobami, čo v konečnom dôsledku povedie k vyšším výdavkom na zdravotníctvo.

Európska Únia a poťažmo aj celý svet si toto uvedomuje, a tak už v roku 1997 bol prijatý Kjótsky protokol, ktorého cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov tak, aby riziká vyplývajúce z globálneho otepľovania boli čo najmenšie.

V súvislosti s bojom proti globálnemu otepľovaniu potom bol vypracovaný Národný alokačný plán o povolenia emisií skleníkových plynov, ktorý nariaďuje prevádzkovateľom ekologicky škodlivých zariadení, ktorí si kupujú emisné povolenky, mať všetky dokumenty schválené a overené autorizovanou osobou.

Medzi autorizovanej osoby, ktoré sú oprávnené overovanie v obchode s emisiami (GHG) vykonávať, patria najmä poradenské, certifikačné a inšpekčné firmy (ako napríklad TÜV SÜD, apod).

Okrem toho sa v rámci ochrany životného prostredia vykonáva u nových stavebných a priemyselných projektov aj posudzovanie ich vplyvu na životné prostredie (EIA – Environmental Impact Assessment). Vznikol dokonca celý program integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ), na základe ktorého získavajú investori z radov chemických, poľnohospodárskych, metalurgických, potravinárskych a energetických firiem takzvané integrované povolenie pre svoje investičné zámery.

Je dobre, že si začíname uvedomovať dôležitosť ochrany životného prostredia a existuje právny rámec a pravidlá pre ekologické opatrenia vo firmách a investičné zámery s dopadom na životné prostredie. Ak sa k ekológii a ochrane životného prostredia budeme stavať pozitívne a zodpovedne, zachováme prírodné bohatstvo a krásu aj pre budúce generácie.


Ako bude reklama vypadať?
-
Trvala reklama tu len za 110 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup