Strešné svetlíky verzus strešné okná

Zásadný rozdiel medzi strešnými svetlíkmi a strešnými oknami je v tom, že strešné okná slúžia skôr na inštaláciu do rodinných domov, zatiaľ čo strešné svetlíky s používajú skôr pre väčšie budovy, či už komerčného alebo priemyselného charakteru. Dôvodom je skutočnosť, že strešné svetlíky sú oveľa lacnejšie ako strešné okná, a to pri porovnateľných parametroch tepelnej priepustnosti.

Druhou výhodou strešných svetlíkov oproti strešným oknám je skutočnosť, že svetlíky sa vyrábajú v rôznych tvaroch (môžu mať tvar guľovitý, ale i štvorcový či obdĺžnikový alebo dokonca ihlanovitý). Takáto variabilita pri strešných okien neexistuje.

Strešné svetlíky možno naviac osadiť motorickým alebo ručným otváraním. V prípade motorického otváranie prebieha vetranie podkrovných a pôdnych priestor úplne aicky bez zásahu obsluhy.

Jedinou podstatnou nevýhodou strešných svetlíkov oproti strešným oknám je skutočnosť, že strešné svetlíky sa smú inštalovať len na ploché strechy so sklonom do 22 °. V prípade strešných okien toto obmedzenie neexistuje, a preto ich možno bez obáv inštalovať na šikmé, sedlové alebo pultové strechy.


Ako bude reklama vypadať?
-
Trvala reklama tu len za 110 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
Značky:  ,