Platba za elektrinu v prenajatom byte

Platba za spotrebovanú elektrickú energiu v byte, ktorý ste prenajali podnájomníkom, môže tvoriť značný podiel na nákladoch na bývanie. Celková spotreba elektriny je závislá na počte ľudí, ktorí v byte bývajú, ako aj na ich spôsobe využívania spotrebičov v byte a tiež na energetickej náročnosti používaných elektrospotrebičov. Preto nie je možné použiť nejakú paušálnu platbu za odber elektriny. Každý byt je samozrejme samostatným odberným miestom so svojím vlastným elektromerom. Ako zabezpečiť, aby sme nedoplácali na podnájomníkov?

Odberateľom elektrickej energie je majiteľ alebo nájomník bytu. Na jeho meno sú vystavované zálohové platby a vyúčtovanie spotreby elektrickej energie. Ešte v minulom roku bolo možné energetikom nahlásiť zmenu platiteľa a všetky zálohové platby aj ich vyúčtovanie boli na jeho meno. Takže ak podnájomník, nahlásený ako platiteľ elektrickej energie, mal nejaké finančné problémy, odberateľa to nijak neobmedzovalo. To dnes už nejde urobiť, musíme hľadať iné riešenie platenia za elektrinu podnájomníkom, aby sme sa vyhli prípadným problémom z jeho neplatičstva.

Stredoslovenská energetika umožňuje v súčasnosti len zmenu odberateľa na odbernom mieste. Stačí poslať faxom alebo mailom naskenovaný dokument, kde sa dohodnú pôvodný odberateľ (majiteľ bytu) a nový odberateľ (podnájomník) na zmene. Treba však pripomenúť, že ak by nový odberateľ elektriny-podnájomník v byte prestal platiť za odber elektriny a neskôr by ste s ním ukončili nájomnú zmluvu, bez opätovnej zmeny odberateľa a uhradenia všetkých nedoplatkov sa k elektrine vo svojom byte nedostanete. A a by podnájomník opustil byt rýchlejšie, ako ste plánovali, bez jeho podpisu by z zmene odberateľa nemohlo dôjsť. Komplikovaná situácia. Preto v prípade prenajímania bytu neodporúčam riešiť odber elektrickej energie zmenou odberateľa vo vašom byte na prenájom.

Platba za elektrinu býva často súčasťou SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) ktoré platíme na pošte pri prepážke alebo ho môžeme platiť z bankového účtu a potom nám pošta doručuje SIPO lístok len ako informáciu.

Riešením je dohodnúť s dodávateľom elektriny zmenu platby na úhradu poštovou poukážkou platenou v hotovosti na pošte alebo bankovým prevodom. Potom môže priamo podnájomník každý mesiac posielať zálohy za elektrinu a v prípade, že nebude úhrada prevedená včas, dostanete o tom od dodávateľa elektriny správu mailom alebo SMS. Stačí zaregistrovať vaše kontaktné údaje na zákazníckom centre. Nebudete tak musieť preberať peniaze za elektrinu od podnájomníka a sami sa starať o včasnú úhradu a pritom máte pod kontrolou, či si podnájomník plní svoje povinnosti, vyplývajúce mu z užívania vášho bytu a zmluvy o podnájme.

Pri každej zmene podnájomníka môžete požiadať dodávateľa elektrickej energie na telefonickej zákazníckej linke o mimoriadne vyúčtovanie skutočnej spotreby. Toto vyúčtovanie je za mierny poplatok, ale získate v určitému dátumu presnú informáciu o zaplatených zálohách a skutočnej spotrebe elektriny v byte a vyhnete sa tak možným neskorším problémom o spotrebovanej elektrine.


Ako bude reklama vypadať?
-
Trvala reklama tu len za 110 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup

Nechať odpoveď

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.